Call for Take Out: 281 : 564 : 4063

HOT POT (each person)

01. Lẩu tả pín lù
• Meat lover................................................$13.99
• Seafood lover...........................................$16.99
• Surf and turf.............................................$17.99
02. Lẩu nấm xí quách .............................$14.99
(Bone marrow hotpot with mushroom)
03. Lẩu dê khoai môn............................. $15.99
(Goat herbal hotpot)
04. Lẩu dê thuốc bắc...............................$15.99
(Vietnamese Goat hotpot with Taro)
05. Lẩu bò................................................ $15.99
(Vietnamese Beef hotpot)
06. Lẩu nấm .............................................$14.99
(Mush room hotpot (bone marrow soup base)
07. Lẩu Thái............................................ $15.99
(Tamarind hotpot with salmon’s head)
­08. Lẩu đầu cá Salmon...........................$15.99
(Tamarind hotpot with salmon’s head)
​09. Vietnamese Miniature crab hotpot..$15.99

side order 

Tôm (Shrimp)........................... $5.99
Mực (Squid)...............................$5.99
(Fish)....................................$3.99
Nghêu (Manila clams)...............$5.99
Cá viên (Fish ball).....................$4.99
(Rib eye)..............................$5.99
Bò viên (Beef ball)....................$5.99
(Goat)...................................$5.99
Xí quách (Bone marrow)...........$5.99
Hột vịt lộn (Fetal duck egg)......$2.99
Cật (Pig’s kidney).......................$5.99
Lá sách (Honey comb tripe)......$4.99
Tàu hủ ky (Bean curd skin).......$4.99
Nấm (Bean curd skin)................$3.99
Tofu...........................................$3.99
Cải ngọt (Choy sum).................$3.99
Xà lách son (Watercress)........ $3.99
Tần ô (Chrysanthemum)...........$3.99
Rau muống (Spinach)...............$3.99Cải bẹ xanh (Mustard green)....$3.99
Dĩa Bún (Vermicelli)..................$2.99
Dĩa mì (Egg noodle)...................$3.99
Miến (Glass noodle)..................$2.99
Mì gói (Instant noodle)..............$2.99
Extra Soup...Staring..................$2.99
Nấm kim chi (Kimchi)................$3.99
Nấm mèo (Wood ear fungus)....$3.99
Trứng gà (Egg).........................$0.99